Meiltä saat koulutuspalvelut autoalalle, niin kevyelle ja raskaalle kalustolle. Koulutuksillamme edistämme ammattitaidon kehittymistä yhdessä yhteistyöverkostojemme kanssa. Tarjoamme yrityksenne käyttöön osaamisemme ja asiantuntijamme. Koulutuskokonaisuus voi liittyä ajoneuvotekniikan peruskoulutuksiin, korjaamolaitteiden hankintaan tai vaikka nykyaikaisen korjaamon laitteiden toimintaan. Rakennetaan yhdessä yrityksesi tarpeiden mukaan räätälöity koulutuskokonaisuus. 

Ohessa esimerkkejä koulutustarjontannastamme. Koulutukset suuntautuvat pääasiassa raskaalle auto- ja työkonekalustolle mutta löytyy myös kevyen kaluston koulutuskokonaisuuksia. 

Koulutustarjonta 2024

 • 1. Käytännön sähkötekniikkaa 2 päivää

  Opiskelussa kerrataan sähkötekniikan keskeiset perusteet sekä opiskellaan käyttämään yleismittarin perustoimintoja. Moduulin osaamisen avulla pääset soveltamaan sähkötekniikan taitoja ensimmäisissä käytännön tehtävissä. Opiskelun jälkeen sinulla on loistavat taidot soveltaa sähkötekniikan perusteita käytännössä sekä oppia aiheesta lisää työssä ja jatko-opiskelussa. Opiskelun jälkeen olet valmis suorittamaan mittauksia yleismittarilla ja virtapihdillä.

  Sisältö:

  • Sähkötekniikan perusteet
  • Jännitehäviö
  • Yleismittarin tehokäyttö
  • Kytkentä- ja mittausharjoituksia
  • Sähkökaavioiden tulkitseminen (Asiakkaan kone-esimerkit) Harjoituksia Yenka simulaatio-ohjelmalla
 • 2. Ajoneuvoelektroniikka 2 päivää

  Tutustutaan elektroniikassa käytettäviin komponentteihin, niiden ominaisuuksiin ja miten niitä voidaan hyödyntää. Havainnollistavien demonstraatioiden avulla pääset ohjaamaan komponentin toimintaa ja huomaat miten ohjaus vaikuttaa esimerkiksi valon kirkkauteen tai aikaan jonka se palaa. Opiskelun jälkeen tunnet elektroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan.Voit hyödyntää osaamistasi virtapiirikaavioiden ja mittaustulosten tulkinnassa sekä kykenet ymmärtämään ajoneuvon tunnistin- ja ohjauspiirien toimintaa.

  Sisältö:

  • Elektroniikan perusteet
  • Komponentit
  • Ajoneuvo ECU:t
  • ESD
  • Liittäminen ja juottaminen
 • 3. Mittaustekniikka 2 päivää

  Tekniikan osaaminen on vianhaun tärkeä perustaito. Ajoneuvo järjestelmien tekninen kehitys on nopeaa ja vikatilanteen selvittäminen vaatii vähintään yleismittarin tehokasta käyttöä. Yleismittarin ominaisuuksia ja käytettävyyttä voi laajentaa erilaisilla lisälaitteilla, kuten pihtivirtamittarilla. Yhä useammin tullaan tilanteeseen, jossa yleismittarin rajat tulevat vastaan ja silloin pitää ottaa käyttöön oskilloskooppi. Nykyaikainen ajoneuvokäyttöön tarkoitettu oskilloskooppi osaavan ammattilaisen käsissä ratkaisee visaisimmatkin vikatilanteet tehokkaasti!

  Sisältö:

  • Yleismittarin tehokäyttö
  • Pihtivirtamittari
  • Oskilloskooppi
  • Lämpökamera
 • 4. Ohjausjärjestelmien perusteet 1 päivä

  Sisältö:

  • Ohjausjärjestelmien komponentit ja rakenteet
  • Keskitetyt ja hajautetut järjestelmät
  • Sulautetut ja PC järjestelmät
  • Toimintalogiikat ja säätäminen
  • Ohjausjärjestelmien yhtäläisyydet ja erot eri ajoneuvoissa
  • Ohjausjärjestelmien vianhaku
 • 5. Sähkövianhaku ja diagnostiikka 2 päivää

  Sähkötekniikan teoreettisen osaamisen siirtyminen käytännön osaamiseksi korjaamolla edellyttää vianhakuun liittyvien perustaitojen hallintaa. Kytkentäkaavioiden hyödyntäminen, omien mittausvälineiden kuten oskilloskoopin ominaisuuksien ja käytön tunteminen on perusedellytys mekaanikon vianhaku työlle. Opiskelun jälkeen sinulla on taidot soveltaa sähkötekniikan osaamistasi järjestelmä kohtaisessa opiskelussa, mittaustekniikassa ja vianmäärityksessä. Nämä taidot kehittyvät mitä enemmän toistat harjoituksia ja käytät mittalaitteita rohkeasti.

  Sisältö:

  • Vianhaun logiikka
  • Yleisimmät vikatyypit
  • Diagnostiikkaohjelmistot ja niiden käyttö (asiakkaan kone-esimerkit) Koneisiin integroidut vianhakutoiminnot
 • 6. CAN väylätekniikka 2 päivää

  Ajoneuvojen tiedonsiirtoverkko mahdollistaa arvojen, tilatietojen ja kuljettajan toiveiden välittämisen eri järjestelmille ilman erillisiä johdotuksia. Useissa tilanteissa edellytys mekaanikon työskentelylle on että hän hahmottaa rakenteen, osaa hyödyntää sen tietoja ja kykenee toimintaedellytysten tarkastamiseen. Opiskelun jälkeen sinulla on taidot soveltaa väylätekniikan osaamista

  Sisältö:

  • CAN väylän tarkoitus ja toiminta Mittaaminen ja vianhaku.
  • Oskilloskoopin käyttö vianhaussa
  • Esimerkkeinä erilaisia CAN väyläjärjestelmiä
 • 7. Anturitekniikka 1 päivä

  Ajoneuvoissa on toimilaitteita, joita ohjaa ohjainlaite. Ohjainlaitteen pitää tietää mitä toimilaitteessa tapahtuu ja siihen tarvitaan antureita. Oikean toiminnan aikaansaamiseksi tehdään antureilla mitattujen arvojen perusteella säätötoimenpiteitä esim. päästöjä hallittaessa. Mikäli jokin anturi vikaantuu, on ohjainlaite kokonaan tai osittain "sokea" ja todennäköisesti toimii jollakin tavalla virheellisesti. Vikaantuneen anturin aiheuttamat ongelmat ovat varsin yleisiä ja vianhaku saattaa olla haasteellista varsinkin jos ei tunne kyseessä olevan anturityypin ominaisuuksia ja vianhaku tekniikkaa.

  Sisältö:

  • Anturityypit ja toiminta
  • Mittaaminen ja tulkinta
  • Oskilloskoopin ja diagnostiikkaohjelmien käyttö vianhaussa
 • 8. Hydrauliikka 2 päivää

  Hydrauliikan opiskelussa perehdytään peruskäsitteisiin, pumppuihin ja toimilaitteisiin sekä paineen ohjauksen komponentteihin.

  Sisältö:

  • Hydrauliikan perusteet
  • Komponentit
  • Hydrauliikkakaaviot ja piirrosmerkit
  • Avoimen piirin järjestelmät
  • Hydrauliikan diagnostiikka
 • 9. Sähköhydrauliikka 2 päivää

  Sähköhydrauliikan jaksossa perehdytään tarkemmin eri hydrauliikkajärjestelmiin sekä hydrauliikan sähköisiin ohjaus järjestelmiin ja niiden ominaisuuksiin sekä säätämiseen.

  Sisältö:

  • Hydrauliikkakaaviot ja piirrosmerkit, kertaus
  • Sähköinen esiohjaus, toiminta ja säätäminen
  • Suljetun piirin hydrauliikkajärjestelmät Hydrauliikan puhtaus ja suodatus
 • 9. Commonrail diesel 1 päivä

  Commonrail on yleisin dieselajoneuvojen polttoainejärjestelmä. Järjestelmän rakenteen ja toiminnan ymmärtäminen valmistajasta riippumattomalla tasolla antaa loistavat lähtökohdat korjaamiselle ja erityisesti vianmääritykseen. Opiskelun tuloksena sinulla on tiedot omaksua erilaisten järjestelmien toiminta, ymmärtää virheellisen toiminnan oireet ja syyt näiden oireiden taustalla. Osaat toteuttaa vianmäärityksen työvaiheita, saat tarkastuksista selkeitä ja arvioitavia tuloksia joita voit hyödyntää johtopäätösten tekemisessä.

  Sisältö:

  • Dieseltekniikan perusteet
  • Commonrail tekniikka
  • Komponentit ja niiden sijainti
  • Pakokaasujen puhdistusjärjestelmät
  • Perusdiagnostiikka ja -mittaukset, vikakoodit ja perustoimenpiteet valmistajan ohjeiden mukaan

Koulutuksen toteutus

Sopimuksen mukaan asiakkaan tai yhteistyöoppilaitoksen tiloissa ja välineillä. Toteutus verkko-opiskeluna ja lähipäivinä käytännön harjoittein.

Pyydä tarjous sopivasta koulutuskokonaisuudesta yrityksellenne.

Yhteystiedot

 

Komatek Oy

Lohantie 82

02880 Veikkola

+358 50 338 6006

info@komatek.fi